Regels – werkwoord type 3

Op deze pagina vind je de vervoeging in de tegenwoordige tijd (o.t.t.) van het regelmatige werkwoord type 3: ‘liggen’. We gaan uit van het hele werkwoord = meervoudsvorm. Bijzonderheid: in het meervoud staan twee medeklinkers (g, k, n, p, t) , want je hoort een korte klank. In het enkelvoud is die dubbele medeklinker niet nodig voor de uitspraak.liggen lig ligt
bakken bak bakt
bukken buk bukt
rennen ren rent
stoppen stop stopt
zitten zit zit

Naar oefeningen (les 12, oefeningen 2 en 3/ les 13, oefening 3)

Naar werkwoorden type 1 Naar werkwoorden type 2