Regels – werkwoord type 2

Op deze pagina vind je de vervoeging in de tegenwoordige tijd (o.t.t.) van het regelmatige werkwoord ‘lopen’ (type 2) We gaan uit van het hele werkwoord = meervoudsvorm. Bijzonderheid: in het enkelvoud wordt een klinker (a, e, o, u) toegevoegd, want je hoort een lange klank.

Onder aan de pagina staat een link naar oefeningen (vanaf les 13).

 lopen loop loopt
slapen slaap slaapt
spelen speel speelt
koken kook kookt
huren huur huurt
spreken spreek spreekt
 
eten eet eet
praten praat praat
-z → -s
-v → -f
lezen lees leest

Naar oefeningen (vanaf les 13)

Naar werkwoorden type 1 Naar werkwoorden type 3