Les 3: pen en peen

Les 3 bevat 56 oefeningen

Je leert 24 nieuwe woorden

Je leert de klanken e  en  ee