Les 10: Mijn groene schoenen

Les 10 bevat 132 oefeningen

Je leert 48 nieuwe woorden

Je leert de klanken oe en ng