Leer NT2

Leer NT2 is een gratis online cursus om Nederlands te leren als 2e taal.
 

De cursus bestaat uit 14 lessen.

Het uitgangspunt is dat de leerling in zijn eigen taal gealfabetiseerd is en het Latijnse alfabet kent. De oefeningen zijn gebaseerd op afbeeldingen zodat er geen voorkennis van het Nederlands nodig is om met les 1 te kunnen beginnen.

De lessen zijn opgebouwd rondom de klinkers. Het contrast tussen korte en lange klinkers (a/aa, e/ee, i/ie, o/oo, u/uu) en de tweeklanken (ui, au/ou, ei/ij) zijn lastige onderwerpen voor NT2-leerders. In elke les wordt uitgebreid geoefend met specifieke klanken.

In elke les worden steeds 24 – 48 nieuwe woorden aangeboden. In totaal leer je met deze methode ongeveer 500 gangbare woorden.

In latere oefeningen komen ook enkele grammatica-onderwerpen aan de orde:

  • gebruik van lidwoorden
  • opbouw van een zin
  • meervoud
  • werkwoorden in de juiste vorm leren
  • verkleinwoorden

Elke les is ingedeeld in luister-, lees en schrijfoefeningen.

Een les kan worden gevolgd via een pad (een serie oefeningen, onderverdeeld in een aantal stappen) en worden herhaald via een spoor van een kleiner aantal oefeningen (onderverdeeld in een aantal stops). De oefeningen kunnen ook apart worden benaderd (via de rotonde). Zie keuze-pagina.

 

De methode is een aanvulling op het schriftelijke materiaal dat is ontwikkeld voor Taalpunten De Bilt. Voor meer informatie: bezoek de mediatheek van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Er is ook een versie voor de mobiele telefoon, maar door de beperkingen van het veel kleinere scherm zijn sommige oefeningen daar niet beschikbaar. Ook is het keuze menu beperkt tot het volgen van de les (op de mobiele website heet dat de leerweg).