Getallen: 10 – 100

 

10

tien

11

elf

12

twaalf

13

dertien

14

veertien

15

vijftien

16

zestien

17

zeventien

18

achttien

19

negentien

20

twintig

21

eenentwintig

22

twee├źntwintig

23

drie├źntwintig

24

vierentwintig

25

vijfentwintig

26

zesentwintig

27

zevenentwintig

28

achtentwintig

29

negenentwintig

30

dertig

40

veertig

50

vijftig

60

zestig

70

zeventig

80

tachtig

90

negentig

100

honderd